En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

søndag den 16. december 2012

Inspiration til træning

Til den grønne sti knytter sig en række motionsredskaber på Aktivitetsalléen foran HIC's hovedindgang. Her er der masser af inspiration til, hvordan de kan bruges.

mandag den 19. november 2012

Leg og bevægelse

Her har I ti små sekvenser med inspiration til familievenlige lege og motion langs aktivitetsalléen i Hornsyld.
God fornøjelsesøndag den 14. oktober 2012

Aktivitetsfaciliteter til den grønne sti

For nylig fik vi nyt lege- motionsudstyr til altivitetsalléen ved den grønne sti. Rart at, at det hele er taget i brug. Nu skal vi have plantet allétræer, sat 6-kantede sten op og endelig monteret nye bænke. Det foregår d. 3. november fra kl. 8.30,- du kan stadig nå at melde dig, hvis du vil hjælpe. I begyndelsen af november bliver der lavet små instruktionsvideoer med træningsideer for alle. Videoklippene bliver produceret med støtte fra landdistriktspuljen.


torsdag den 30. august 2012

Lokalhistorisk Byvandring


Kløverstiernes røde rute på 7,5 km bringer lokalarkivet ud i landskabet. Med såkaldte QR-tags bliver det snart muligt ude på stierne at få historiske oplysninger om bl.a. Bryggeriet, sygehuset og Hornsyld Købmandsgård. 
Vi tager forskud på glæderne med en byvandring på dele af stien med lokalhistoriske fortællinger torsdag d. 6. september kl. 18.30. Vi mødes ved kløverpælen på det nye ankomsttorv ved Hornsyld Idrætscenter.
Gerda Nielsen, Åge Brixen Nielsen og Børge Pedersen fra Lokalarkivet viser rundt og fortæller undervejs.
Aftenens vandring bliver på ca 3 km og fører os blandt andet forbi elværket, sygehuset, apoteket, Møllevang og Hornsyld Købmandsgård.
Alle er velkomne
Arr. Koordinationsudvalget og lokalarkivet.

Kode: Hornsyld Bryggeri
Kode: elværket

Hornsyld Købmandsgård

Elværket

Sygehuset


tirsdag den 28. august 2012

Kløverstivandring med kræftens bekæmpelse

Over hundrede deltagere var med, da Kræftens Bekæmpelse havde arrangeret kløverstivandring i Hornsyld.
Vejret var fin, og solnedgangen smuk. Vi nød kaffen undervejs i købmands Ydings have


mandag den 27. august 2012

Kløverstiindvielsen 25/8

70-75 mennesker trodsede det massive regnvejr og valgte, udstyret med regntøj, gummistøvler og paraply, at deltage i indvielsen og gennemførte den 5 km lange gåtur.
Indledningsvis var der musik og taler ( se indlægget herunder), og efter den friske gåtur med ophold på stationsgrunden i Bråskov, sluttede vi af i Hornsyld med kaffe, kløverkage og pølser.


Uffe og Jesper underholder

Gæster søger læ


grillen gøres klar

Erik Vinther klipper den røde snor

Bageren i Hornsyld lavede den flotte kage

Afgang fra HIC

torsdag den 2. august 2012

Motionsfaciliteter

I løbet af efteråret er det planen at etablere motionsfaciliteter i tilknytning til den grønne sti. Det bliver udformet som en aktivitetsallé på stien mellem HIC og Tværvej. Vi sender byggeansøgningen i dag, og regner indtil videre med at arbejdet kan udføres i oktober måned.Barre

Ribbe

Mave - lår

Plantegning

step - balance

stor bold

the roller

Trampolin

Træningsbænk

Vippebræt the dancer


fredag den 27. juli 2012

Danhill Plast


I 1958 startede Else og Ejnar Madsen firmaet Dansk Vaccum Plast (DVP) i det gamle
el-værk, Bakkevej 18.
I 197o byggede de ny fabrik på Bakkevej 4 - den er jævnligt blevet udvidet.
I begyndelsen satsede man primært på dukker, bolde og sparebøsser. Senere gik
man mere og mere over til produkter til industrien, landbruget og skibsfarten.
Det drejer sig især om bøjer og fendere, samt tekniske artikler. Det hele tog
især fart, da man i 1985 selv byggede en stor ovn til rotationsstøbning af plast.
I slutningen af 7o-erne skiftede man navn til Dan Hill Plast.
I dag er det et familieaktieselskab, og der er ca. 6o beskæftiget i firmaet.

DHP, Bakkevej 4, 2008


FALCK


I 1938 blev der indviet en ny Falckstation i Hornsyld under ledelse af stationsleder
Arne Mikkelsen. Stationen blev oprettet, fordi Falck fik overdraget brandslukning
i hele Bjerre Herred og ligeledes sygetransporterne for Hornsyld sygehus og
for kommunerne.
Før 1938 havde brandmateriellet stået hos smed Hansen i Bråskov og senere hos
smed Jensen i Hornum, mens sygehuset havde egen ambulance eller sygebil, som det hed. Sygehusets sygebil var fra før 1920 og før den tid var det en hestetrukket sygevogn, så det har været en hård tur med de veje, man havde dengang.
Ved 50-års jubilæet var der fastansat 10 personer og antallet af køretøjer var ligeledes på 10 + alt det andet, der hører med til en moderne station.
Pr. 1. januar 2008 blev virksomheden delt, således at brandslukningen blev lagt ind under Vejle Brandvæsen, der lejer sig ind i den eksisterende garage.
Den 1. december 2009 overtog Respons ambulancekørslen.

Falck, Søndergade, 1938

torsdag den 26. juli 2012

Hornsyld station / Juelsminde banen.


For at skaffe bedre forbindelse mellem Horsens og Bjerre Herred tænkte man allerede sidst i 1870'erne på at anlægge en jernbane fra Horsens til den sydøstlige del. Efter megen diskussion blev linieføringen fastsat og arbejdet med skinnenedlægning og opførelse af stationsbygninger kunne begynde. 
I Hornsyld blev stationen bygget på Posthusvej 5, som adressen er i dag.
Den 25. maj 1884 kørte det første tog afsted under stor festivitas. Køretiden fra Horsens til Juelsminde var 1 time og 20 min. med en fart af 24 km i timen.
Man brugte damplokomotiver som trækkraft indtil 1933, hvor de blev afløst af diesellokomotiver og senere skinnebusser. Foruden persontransport var der også en omfattende godstransport, herunder også kreaturer til slagtning i Horsens.
Mellem Hornsyld og Bråskov oprettedes i 1932 et trinbræt med perron og venteskur lige nord for Nørremarksvej 2.
Stationsforstander Niels Johan Lauritsen var ansat fra 1915 til 1951.
Men efterhånden blev konkurrencen fra rutebiler og privatbiler for stor, og lørdag den 29. september 1957 kørte det sidste tog på banen.
I sommeren 1958 blev sporene taget op, og stationsbygningen købt af postmester Poul Mortensen, der lejede lokaler ud til postvæsenet.

Hornsyld station, Posthusvej 5, 1925Hornsyld kro


Kroen blev bygget i 1856. Den første kendte ejer var Johan Christensen, der drev kroen fra 1880 til 1923. 
I den østre del af bygningen var der købmandsbutik og bag denne var der privatbeboelse. I etagen ovenover værelser til gæster. Mod vest var der festsal og mellem disse 2 lokaliteter lå krostuen.
Øst for kroen var opført en rejsestald, så overnattende gæster kunne få hestene opstaldet. Da gæsterne efterhånden blev motoriserede, blev rejsestalden revet ned, den gamle købmandsbutik inddraget til kroen og en ny kolonialbutik opført på rejsestaldens plads.
Kroen  var iøvrigt byens samlingssted for alle møder, fester o. lign.
Der har været mange ejere gennem årene. De mest kendte var nok Valborg og Anders Hansen, der drev kroen i 25 år, fra 1948 til 1973. Efter krigen i 1945 startede bagermester Børge Houmøller Thomsen og malermester Arne Bendix Nielsen med at drive biograf i krosalen, 2 aftener om ugen samt søndage, og det fortsatte de med i 15 år.
I 1992 blev kroen lukket og solgt til et firma, som ombyggede den til lejligheder.

Hornsyld kro, Søndergade 43, 1940


Elværket


I april 1908 samledes en række borgere for at undersøge mulighederne og betingelserne for at oprette et elektricitetsværk i Hornsyld. En bestyrelse arbejdede hurtigt og allerede i september samme år kunne el-værket starte på Bakkevej 18. 
Første bestyrer var Robert Darling i 4 år, derefter Peter Mortensen, som efter 17 år på posten startede som el-installatør i Hornsyld. Derefter kom O. Dam som bestyrer.
Værket leverede jævnstrøm ved hjælp af gas- og dieselmotorer, og brugerne deltog på andelsbasis.
For at udnytte kølevandet blev der i 1931 indrettet 2 badeværelser, således at byens borgere havde adgang til et varmt karbad mod en betaling på 4o ører pr. gang.
I 1950'erne gik man gradvis over til vekselstrøm fra BHHH, og i 1958 blev bygningerne solgt til Else og Ejnar Madsen, som startede Dansk Vaccum  Plastic. Derefter overtog Siim Jensen i 1970 bygningerne til plastindustri.
I dag er bygningerne indrettet til børne- og familiehjem.

Elværket, Bakkevej 18, 1910


Teglværket Tinghuse


Ejeren af Brågård, Hans Andreas Hansen, gik rundt på sine marker og undersøgte jordens bonitet med hensigt på at opføre et teglværk for at få billige byggematerialer til at opføre en ny og moderne gård. 
H.A. Hansen måtte dog købe en jordlod i Tinghuse, hvor de rette jordbundsforhold var tilstede. Her blev i 185o opført et teglværk, som menes at bestå af en teglovn, en lermølle, en tørrelade og 2 drænrørslader, samt en arbejderbolig.  Der var syv ansatte på værket. De seks var arbejdere fra Tyskland, og de var ansat fra forår til efterår. Den syvende var der hele året og stod for udlevering i vinterhalvåret.
I 1855 dør H.A.Hansen, og hans enke sælger året efter til Julius Crone, en velbeslået proprietær og kammerråd, som kun er der i 10 år og sælger i 1866 til J.H.A. Güsloff. Det vides ikke, hvor længe han har drevet teglværket. Blot, at han fik hård konkurrence fra Stenderup teglværk, der havde nyere maskiner.
Sidste livstegn er fra folketællingen i året 1880.Møllen


Mjølnermøllen er opført i 1901 som en andelsmølle ejet af egnens landmænd. De havde tidligere fået malet deres korn på møllen, som lå på Bøgeskovvej, mellem nr. 10 og 12. Denne mølle brændte, og de brugelige rester af møllen blev brugt ved opførelsen af Mjølnermøllen, som eksisterede som andelsmølle i 15 år og blev derefter overtaget af L. Tørsleff, som også ejede Breth mølle.
Tørsleff solgte i 1932 Mjølnermøllen til Asger Nielsen, som var søn af mølleren i Bredsten. Asger Nielsen udvidede i 1936 beboelsen og mølleriet med nyt pakhus o.m.a. På sine ældre dage nedtrappede Asger Nielsen aktiviteterne og i 1963 stoppede møllen. Byens vartegn stod indtil 1975, hvor den blev brækket ned. Derefter blev 21 b udstykket, og der blev frasolgt havejord til naboen.

Mjølnermøllen, Møllevej 21 A, 1950


Triax

Ca. 1900 startede trævarefabrikken Herkules produktionen på Bjørnkjærvej. Fabrikken var byens største virksomhed og havde gode adgangsforhold direkte ved Hornsyld jernbanestation. Men efter en kort årrække brændte det meste af bygningerne ned og grunden lå i en periode tom hen. 
I 1916 overtog smedemester Johannes Hansen stedet og oprettede smede-og maskinforretning, som fortsatte indtil 1949. Han havde god støtte i sin mangeårige smedesvend Egon Pedersen, Søndergade 57. 
I 1949 solgte Johannes Hansen til Knud Jeppesen, som kom fra Ålborg. Knud Jeppesen fortsatte med smedearbejdet, men fandt ret hurtigt på andre produktioner, så som havemøbler og roterende plæneklippere, som han gav navnet Triax. Egon Pedersen var travlt engageret i de nye tiltag. I 1959 startede produktionen af TV-antenner og kabelfordelingsskabe. 
I 1987 solgte Knud Jeppesen fabrikken til Micro Matic, og i 1997 havde virksomheden mere end 400 ansatte.

Triax, Bjørnkjærvej 3

lørdag den 21. juli 2012

E M FiberglasEjnar Madsen, som i forvejen havde startet Dansk Vaccum Plastic, begyndte i 1966 produktionen af fiberglas på nabogrunden og ejede indtil 1972 virksomheden alene, hvorefter Erling Christensen blev medejer. Senere blev også Erlings kone Kirsten medejer, og Ejnar Madsen solgte sin part.
E M Fiberglas producerer hovedsagelig dele til vindmølleindustrien bl.a. vinger og kabinehuse. Desuden dele til automobiler, tog, belysning og hospitalshjælpemidler. Kirsten og Erling solgte for ca.10 år siden til en ejerkreds med Carl Erik Skovgaard Sørensen som bestyrelsesformand.
Da produktionen var på sit højeste var der ca. 15o medarbejdere.


E M Fiberglas, Industrivej 6, 2005Møllevang

Plejehjemmet Møllevang blev indviet og taget i brug den 23. marts 197o. Bestyrerparret var Birgit og Anders P. Rasmussen, der fungerede som sådan til 2oo2. Der var plads til 29 beboere.
I flere år, fra 1974, leverede køkkenet varm mad til alderdomshjemmene i Barrit og Gammelby, samt til hjemmeboende pensionister. 
I 1982 opførtes de første 6 beskyttede boliger. Senere kom der flere til, så der i 2ooo var 27 ældreboliger tilknyttet plejehjemmet. 
På plejehjemmet var der altid livlig aktivitet, idet man også åbnede dørene for pensionistforeninger, omsorgsklubber og lokalsamfundet iøvrigt. 
Da Kildevældet blev bygget, blev plejesektoren flyttet dertil, og lokalerne overtaget af " Støtte- og aktivitetscentret Fønix" Den østre fløj er købt af Lægehuset.


Plejehjemmet Møllevang, Egevej 7, 2010


                                                                                   


Elisedal

Elisedals hovedbygning er Hornsylds ældste hus, bygget i munkesten af A. Tholstrup, rådmand i Horsens og birkedommer til Boller birk. Elisedals tilliggende var da på ca. 8o tdl.
Der var skiftende ejere indtil 1887, hvor dyrlæge og kancelliråd Sander Ludvig Larsen købte Elisedal  og senere overdrog den til sin søn og svigerdatter, Karen og Gunnar Sander Larsen. Familien Sander Larsen var fremsynede og havde ud over landbruget fiskedamme og ægeksport. De havde på et tidspunkt 3 lastvogne, der samlede æg op i omegnen. I den vestlige ende var der ægpakkeri.
I 1961 overtog Kaj Johansens ægeksport Elisedal. Kaj Johansen havde ansat Erik Møller Andersen som bestyrer, og da Karen Sander Larsen blev enke, flyttede Else og Erik Møller Andersen ind på Elisedal.
I 1985 købte Else og Ejnar Madsen Elisedal og restaurerede hovedbyg-ningen gennemgribende.
I dag ejes ejendommen af Else og Ejnars søn, Peter.

Elisedal, Lindevej 1, 1935