En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

lørdag den 21. juli 2012

Elisedal

Elisedals hovedbygning er Hornsylds ældste hus, bygget i munkesten af A. Tholstrup, rådmand i Horsens og birkedommer til Boller birk. Elisedals tilliggende var da på ca. 8o tdl.
Der var skiftende ejere indtil 1887, hvor dyrlæge og kancelliråd Sander Ludvig Larsen købte Elisedal  og senere overdrog den til sin søn og svigerdatter, Karen og Gunnar Sander Larsen. Familien Sander Larsen var fremsynede og havde ud over landbruget fiskedamme og ægeksport. De havde på et tidspunkt 3 lastvogne, der samlede æg op i omegnen. I den vestlige ende var der ægpakkeri.
I 1961 overtog Kaj Johansens ægeksport Elisedal. Kaj Johansen havde ansat Erik Møller Andersen som bestyrer, og da Karen Sander Larsen blev enke, flyttede Else og Erik Møller Andersen ind på Elisedal.
I 1985 købte Else og Ejnar Madsen Elisedal og restaurerede hovedbyg-ningen gennemgribende.
I dag ejes ejendommen af Else og Ejnars søn, Peter.

Elisedal, Lindevej 1, 1935Ingen kommentarer:

Send en kommentar