En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

fredag den 20. juli 2012

Nebsager skole

Nebsager skole,- nu Hornsyld skole.
Den første skole i Nebsager sogn blev oprettet i 1711 efter tilskyndelse fra herremanden på Skjerrildgård. Det var ofte skik at oprette skole for fæstebøndernes børn, og der var 6 fripladser for de allerfattigst af disse. Klasseværelset var indrettet i et hus, der lå til venstre for indkørslen til Skjerrildgård.
I 1852 købte Nebsager kommune en smuk bindingsværksbygning, som oprindelig var bygget som enkesæde til præstegården. Bygningen lå umiddelbart vest for den nuværende indkørsel til kirken.
Her foregik undervisningen så de næste 5o år, indtil 1902, hvor der blev bygget en ny hovedskole på den modsatte side af vejen, Nebsager Kirkevej 9.
Forinden, i 1881, var børnetallet blevet så stort, at man måtte bygge 2 forskoler, en på Søndergade 44 og senere en på Nebsager Kirkevej 13. Her gik børnene de to første skoleår.
Den gamle skole på kirkesiden fungerede nu som bolig for førstelæreren og skolekontor indtil 192o, hvor huset blev nedrevet og en ny bygning opført som førstelærerbolig, samt sognebibliotek på Nebsager Kirkevej 5-7.
I 1909  blev der bygget en stor, smuk gymnastiksal vinkelret på hovedskolen. Salen blev dog revet ned, da man i 1955 byggede ny skole på den nuværende adresse, Nørregade 4.
Skolen kom senere til at hedde Hornsyld skole.
Her er der sket væsentlige udvidelser i årene 1978 og 2007.

Hornsyld skole, Nørregade 4, 1975
Ingen kommentarer:

Send en kommentar