En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

fredag den 20. juli 2012

Nebsager kirke

Nebsager kirke er en middelalderkirke fra 12oo tallet. I koret findes rester af kalkmalerier, og samme sted hænger to epitafier af brødrene Hoffmann, som boede på Skjerrildgård, der i lange perioder ejede kirken. Kirken er restaureret i 1979 og gennemgående restaureret i 1999. I den forbindelse blev der indkøbt en ny altertavle af Sven Havsteen Mikkelsen. I kirken er der 125 siddepladser.                                                                                                                                                                                                         Præstegården, af hvilken der nu kun er stuehuset fra 1875 tilbage, var indtil Juelsmindebanens anlæggelse i 1884 sognets største gård, bortset fra Skjerrildgård. I takt med at stationsbyen voksede, blev præstegården mindre, idet præstegårdsjorden blev købt og udstykket til byggegrunde. I dag er kun mosen og lidt skov tilbage. Kirkens parkeringsplads er anlagt oven på byens gadekær, også kaldet "store og lille klokkedam".


Nebsager kirke, Nebsager Kirkevej 10, 1870 (Sander-Larsen)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar