En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

onsdag den 18. juli 2012

Smedebækken

Hornsyld og Bråskov ligger i et åbent landskab for enden af dalstrøget, der knytter sig til Rhoden Å. En stor del af  byerne er placeret langs Smedebækken, der har sit udspring øst for Hornsyld, og løber mod vest gennem Bråskov og Brå mølle mod vådområderne ved Urlev kær.
Hedensted kommune har, for at forbedre den rekreative værdi og vandløbskvaliteten i bækken projekteret et vådområdeprojekt, til gavn for livet i og omkring Smedebækken.
Smedebækken, som starter sydvest for Hyllerødgård, løber efter Brå Mølle videre som Ørum Å. Den øvre del af vandløbet har en lille vandføring og er periodevis sommerudtørret. Ved sydlig udkant af Hornsyld er vandføringen rimelig, men bunden er noget sandet . Den videre strækning ned til Brå Mølle er et udmærket yngelvandløb med sandet/gruset/stenet bund, og en god ørredbestand.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar