En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

mandag den 4. februar 2013

Duelunden

I den lille sø i Duelunden begyndte man i foråret 1945 at grave tørv, og retten til at grave blev givet til den lokale vognmand Mikael Christensen. Der blev gravet i den sydlige ende af søen i op til 5-6 meters dybde. Det opgravede dynd blev presset i blokke og lagt til tørring på græsarealet syd for præstegården, hvor det senere blev stakket. Her lå tørvene, til de blev solgt som datidens brændsel, mest til lokale kunder.   Tørvegravningen ophørte i 1948, og nu var området i Duelunden undergået en stor forandring, idet søen var blevet mindst dobbelt så stor som tidligere.                                                                                                                
 Den højest beliggende del af beplantningen med løvtræer syd for søen, var Nebsager skoles boldplads. Det siges, at der her har ligget en borg.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar