En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

tirsdag den 12. februar 2013

Engparken


Engen tilhørte tidligere gården på Bakkevej (nu nedrevet).
I 1970-erne fremkom Borgerforeningens byplanudvalg med et skitseforslag til etablering af et ca. 1 hektar stort rekreativt område ved Smedebækken. Kommunen tilbød at grovplanere engen, og Borgerforeningen stod selv for at grube, fræse, tilså og beplante området. Den oprindelige tanke var, at området ad åre skulle fremstå som en park med mange forskellige træer og buske.
I 1989 blev det grønne område i Engparken indviet med en Skt. Hansfest, hvor der deltog 300 Hornsyldborgere.
Der var nu  skabt et samlingssted for byen, og der var anlagt stier i området, der forbandt byens gader med hinanden. I den forbindelse blev der opsat en ny stålbro bag ved Falck-stationen, skænket af EM Fiberglas.
I 1999 indtog foreningerne for første gang Engparken, idet man da afholdt årets byfest, incl. fugleskydning og Lars Lilholt-koncerten, og det har man gjort lige siden.
I 2004 blev de populære torvedage på Apotekerbakken også afholdt i Engparken, indtil de 4 år senere blev flyttet til Hallen.

Paradisæbler i Engparken

Ingen kommentarer:

Send en kommentar