En kløversti i Hornsyld og Bråskov

En kløversti i Hornsyld og omegn.
Fire stier med udgangspunkt i Hornsyld idrætscenter, der forbinder områdets faciliteter og steder, og skaber mulighed for oplevelse og bevægelse

onsdag den 13. februar 2013

Hornsyld ApotekI 1855 søgte praktiserende læge i Hornsyld, Christen Rasmussen, der også var farmaceut af uddannelse, om tilladelse til at dispensere medicin til egnens beboere så længe der ikke fandtes et apotek i området.
Ansøgningen blev anbefalet af Amtmanden.
Nogle år efter ansøgte flere sogneråd i Bjerre Herred om oprettelse af et apotek og i december 1861 blev Apoteket på Apotekerbakken 23 indviet med farmaceut Niels Peter Willemoes som leder.
Med den nuværende apoteker, Gert Nielsen, har der ialt været 11 apotekere i de forløbne 150
år.
Apoteket dækker området Bjerre Herred med håndkøbsudsalg rundt i dette område, fortrinsvis hos
købmænd og brugser, hvortil man dagligt kører ud med lægeordineret medicin. Der er i dag ca. 15 medarbejdere.
I den nuværende beboelsesbygning startede det første apotek i den vestvendte gavl. I året 1893 udvidedes apoteket til den bygning, vi ser i dag, idet den blev bygget vinkelret på den gamle bygning.
I 1972-73 lod apoteker Guldager opføre en fabriksbygning til produktion af infusionsvæsker til sygehuse. Denne eksisterede i ca. 2o år.
I dag er det firmaet Holistica, der ejer og benytter denne bygning.

Apoteket, som det ser ud i dag (Vinter 2013)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar